Sjoemelberekeningen Lelystad ‘kwijt’ op ministerie

Nadat een eerste berekening over de te verwachten stikstofuitstoot door vliegveld Lelystad veel te hoog uitviel naar de mening van het ministerie van Infrastructuur (I&W) kregen twee bureaus de opdracht de exercitie opnieuw te doen. De depositie daalde daarin van 30 naar 0,4 mol per hectare zodat geen stikstofvergunning meer nodig zou zijn.

Foto: Erwan Hesry via Unsplash

Dit blijkt uit een reeks tweets van 1Vandaag-journalist Jan Salden. Hij probeerde op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) de documenten te achterhalen die ten grondslag liggen aan het herberekeningsverzoek van I&W, maar kreeg nul op het rekest. Lees verder >

‘Illegaal baangebruik Maastricht Aachen Airport’

De start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA) wordt gebruikt in strijd met de voorschriften en regels van VN-agentschap ICAO. Volgens een klacht van omwonende John Huizinga zijn zowel het ministerie als de directie van het vliegveld verkeerd voorgelicht door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Foto: Maastricht Aachen Airport

Het foute baangebruik leidt tot extra overlast voor omwonenden en tot onveilige situaties, zegt Huizinga. Hij diende de klacht in tegen zijn voormalige werkgever LVNL. Hij werkte eerder zelf als luchtverkeersleider en woont nu op 140 meter afstand naast de kop van de startbaan in het dorpje Schietecoven. Lees verder >

Luchtvaart – het lelijke eendje van de Nederlandse economie

Het is de hoogste tijd de luchtvaartsprookjes de wereld uit te helpen. Te beginnen uit Nederland. Een goed voorbeeld van zo’n sprookje: het belang voor onze economie.

Foto: Pete Nuij via Unsplash

In de luchtvaartsector werken volgens opgave van minister Cora van Nieuwenhuizen zo’n 110.000 mensen. Al die mensen samen zorgen voor een bijdrage aan de Nederlandse economie van circa 10 miljard euro. Omgerekend is dat 90.000 euro per persoon.

Ondanks de enorme kapitaalbehoefte van de luchtvaart ligt dat duidelijk onder het landelijk gemiddelde. De circa 9 miljoen werknemers in ons land zijn immers goed voor een bruto nationaal product van bijna 1000 miljard euro. Ofwel zo’n 20 procent boven dat van de luchtvaartmedewerker. Lees verder >

Stiekem einde aan status aparte ‘Vondelparkbaan’

De Oostbaan blijkt in het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS) geen aparte status meer te hebben als landingsbaan voor alleen maar zakenvliegtuigjes. Schiphol mag de baan met aanvliegroute dwars over de Amsterdamse binnenstad en het Vondelpark voortaan volledig inzetten, ook voor de zwaarste toestellen.

Het Amsterdamse Vondelpark, foto van Hung Tran via Unsplash

Dit blijkt uit een antwoord van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA). De correspondentie hierover is door SchipholWatch ingezien.

“Zonder enig overleg met bewoners heeft de minister in het NNHS vastgelegd dat de Oostbaan geen uitzonderingspositie meer heeft”, aldus dr Kees Weijer, voorzitter van PVA. Lees verder >

Adegeest toont wéér sjoemelberekening aan – nu stikstof

Dr ir Leon Adegeest toont opnieuw aan dat de milieuberekeningen rond vliegveld Lelystad zwaar gemanipuleerd zijn. De stikstofuitstoot is met liefst een factor 30 omlaag gerekend – ofwel slechts 3 procent van de te verwachten uitstoot is weergegeven in de officiële rapporten. Koren op de molen van stikstofstrijder Johan Vollenbroek, lijkt ons.

Links de gegevens zoals gepubliceerd in de milieu-effectrapportage voor vliegveld Lelystrad, rechts de gegevens waarmee de ingehuurde bureautjes gingen rekenen – een verschil van een factor 30 (!). Illustratie: Leon Adegeest via Twitter.

Adegeest liet eerder van de geluidsberekeningen rond Lelystad geen spaan heel. Die bleken op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur er zó ver naast te zitten dat de opening van het vliegveld opnieuw moest worden uitgesteld.

Ministerie wilde gegevens niet vrijgeven
Voor zijn nieuwste berekeningen vroeg Adegeest de zogenaamde invoergegevens op. Zeg maar de getallen waarmee het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen aan de slag ging met het berekenen van de stikstof. Dat moest via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (WOB) omdat de minister niet van plan was die gegevens op vrijwillige basis openbaar te maken. Lees verder >

Leden van VVD, CDA, D66 en CU: welkom!

De huidige regering van VVD, CDA, D66 en Christenunie heeft er bijna vier jaar over gedaan om de nieuwe luchtvaartnota op te stellen en aan te nemen. Op naar 800.000 vluchten. Toch heten wij leden van deze partijen van harte welkom. Sluit u aan bij een van de vele burgerbewegingen tegen de groei van het vliegverkeer en zorg van binnenuit voor de hoognodige verandering!

Omwonenden van vliegvelden zijn er in alle soorten en maten en in alle politieke kleuren. In Amstelveen en Aalsmeer wonen bij voorbeeld veel VVD-ers, in de buurt van Lelystad veel leden van de Christenunie.

De burgerbewegingen tegen de ongezonde overlast van het megalomane vliegverkeer in ons land heten al deze mensen van harte welkom in hun midden. Want ook al is uw partij nationaal voor nog meer overlast en vervuiling, u als bewoner ervaart hiervan iedere dag de negatieve effecten. Lees verder >

Bestuurders: leefbaarheid moet hoger op de agenda

In een brief op poten aan Schiphol-baas Dick Benschop stellen de verenigde gemeentelijke en provinciale bestuurders dat het vliegveld de leefbaarheid in de regio hoger op de agenda moet zetten, desnoods ten koste van het vaak misbruikte argument van vliegefficiëntie.

Foto: Ramon Kagie via Unsplash

De brief werd op 27 oktober jongstleden bezorgd op het bureau van Benschop, is ondertekend door Jeroen Olthof als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De BRS is gesprekspartner in het officiële Schiphol-overleg. Olthof is gedeputeerde namens de PvdA in de Provincie Noord-Holland.

In keurige doch rake bewoordingen stelt Olthof dat de bestuurders twijfelen aan de hinderbeperkende maatregelen zoals Schiphol die presenteert op de website Minder hinder. Lees verder >

De vrijdagmiddaggebeurtenis

Het was weer bijna weekend. Om vijf voor vijf maakte het kabinet vandaag bekend de luchtvaartnota en de groei van Schiphol naar 800.000 vluchten per jaar te hebben goedgekeurd.

Foto: Mika Baumeister via Unsplash

Dergelijke mededelingen worden in het dossier luchtvaart altijd vlak voor het weekend gedaan. Dan kan het volk even stoom afblazen en vallen de reacties op de eerstvolgende werkdag wel weer mee.

Duidelijker kan het niet. Regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hebben volledig maling aan de 2,5 miljoen mensen rond de Nederlandse vliegvelden die dagelijks met de overlast en vervuiling van het vliegverkeer te maken hebben. Lees verder >

‘Nieuwe normen Schiphol in strijd met de wet luchtvaart’

Bewoners aan de zuidoostelijke kant van Schiphol hebben onlangs een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Zij maken zich grote zorgen over het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). “De facto wordt de Aalsmeerbaan al jarenlang ingezet als primaire startbaan.”

Foto: Jan Rosolino via Unsplash

Het NNHS moet de nieuwe regels over de overlast van Schiphol verankeren in de wet, maar is al ruim vijf jaar een papieren tijger zonder enige wettelijke basis. Al die tijd wordt Schiphol geen strobreed in de weg gelegd om alle normen te overschrijden.

De burgers uit Uithoorn wijzen de Tweede Kamer op tal van feiten en tekortkomingen die maken dat het NNHS niet in het nieuwe luchtvaartbesluit mag worden opgenomen. Lees verder >

Grote meerderheid bewoners regio Schiphol ervaart vlieghinder

Maar liefst 2 op de 3 inwoners in de regio rond Schiphol geeft aan vaak of regelmatig hinder te ondervinden van het vliegverkeer. In een groter gebied rond het vliegveld – zich uitstrekkend over vrijwel heel Noord- en Zuid-Holland – stelt nog altijd 1 op de 3 burgers de overlast te ervaren. Liefst 10 procent kampt zelfs met gezondheidsproblemen als gevolg van de overmatige luchtvaart.

Het totale gebied dat werd onderzocht door Team Vier, met daarbinnen de oranje contour die wordt gedefinieerd als het ‘binnengebied’ (illustratie uit genoemd rapport).

Vliegverkeer is daarmee veruit de grootste veroorzaker van overlast voor burgers: op de tweede plaats komt wegverkeer met één op de acht inwoners die overlast ondervinden.

Dit blijkt uit een rapportage hinderbeleving die bureau Team Vier opstelde in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol. Het belevingsonderzoek is onderdeel van het bestemmingsplan van studentenwijk Uilenstede/Kronenburg in Amstelveen. Aan het onderzoek verleenden ruim 1.300 burgers hun medewerking. Lees verder >